Kulturskole masthead ramme.jpg

Kulturskolen for teater og dans

Tilmeldingen åbner d. 16. august kl. 20.00 - efter først-til-mølle-princippet.   

Vi følger de til enhver tid gældende regler for Musik- og kulturskoleundervisning, som udmeldt fra hhv Kulturministeriet og DMK - Danske Musik- og Kulturskoler.

- Der er mindst 4 m2 per person i undervisningslokalet

- Der holdes mindst 2 m afstand mellem elever, også mellem elever, der normalt ikke er underlagt denne restriktion (f.eks. klassekammerater eller søskende

- Holdene går udenfor hvis vejret tillader det

- Eleverne hentes og afleveres i gården af deres underviser, og spritter hænder på vej ind til lokalet

- Eleverne vasker hænder i pausen

- Elever OG undervisere forventes at blive hjemme ved tegn på sygdom, og informere kontoret herom, så vi kan agere forsvarligt på dette.

- Undervisere er grundigt instrueret i at tage hånd om ovenstående forholdsregler