Casting af Teaterhuset Filurens elever

Hvis du er interesseret i at caste børn fra Filurens skole

Vi får på Filuren mange henvendelser fra tv-, film- og teaterprojekter på mange forskellige niveauer af professionalisme. Vi vil gerne give børnene muligheden for en spændende oplevelse, men vi kan ikke spamme forældrene - vores kunder - med for mange og for uigennemtænkte tilbud. Derfor tillader vi os at kuratere tilbuddene, så vi ikke mister troværdighed. 

Hvis du vil have dit tilbud ud til Filurens brugere, skal du derfor lave en projektbeskrivelse i pdf-form, som indeholder alt det, en børnefamilie skal bruge for at navigere og sortere i dit tilbud, herunder:

  • Hvad handler projektet om? Beskrivelse af hele filmen, forestillingen etc - ikke bare barnets del.
  • Castingens tid og sted og evt. forberedelse
  • Opgavens omfang, øve/optagedage, og hvor foregår det.
  • Aflønning - ja/nej, hvor meget
  • Barnets køn, alder og evt. udseende, hvis du søger en bestemt type
  • Dine kontaktoplysninger
  • Hvor dit projekt vil blive vist

Hvis vi skal kuratere dit tilbud videre til vores brugere, skal du gøre det så enkelt for os som overhovedet muligt, da vi ikke kan bruge vores personales sparsomme arbejdstimer på at lave frivilligt arbejde for dig. Vi kan altså ikke caste for dig, og vi kan ikke udpege og kontakte enkelte børn, der er ekstra dygtige eller er en bestemt fysisk type. Og vi kan ikke huse eller skaffe lokaler til din casting. Vi kan sortere vores elevlister på 500+ børn efter køn og alder, og så går tilbuddet ud til alle, der falder inden for de parametre, du angiver.

Når du har lavet en projektbeskrivelse, der opfylder disse kriterier, skal du sende den til afdelingsleder Sune Sørensen på sts@filuren.dk. Så vil den blive vurderet og forhåbentlig rundsendt så hurtigt som muligt. Vi melder tilbage til dig, både hvis vi rundsender, eller hvis vi ikke ønsker at stå som afsender. Det sker meget sjældent at vi afviser en forespørgsel baseret på indhold, men enkelte gange har nogle (typisk meget unge) filmmagere pitchet et projekt som vi har vurderet var for pædagogisk uigennemtænkt eller grænseoverskridende, og dem har vi ikke ønsket at sende ud til vores elevgruppe. Vi ser frem til at modtage din pdf.

 

Mvh Sune Sørensen, afdelingsleder, Pædagogisk afdeling

Filuren skyline footer