Scenekunst ind i den åbne skole

Teaterhuset Filuren har sammen med Opgang2 og Limfjordsteatret i årene 2014-2017 gennemført projektet Scenekunst ind i Den Åbne Skole. Projektets overordnede formål var at styrke og åbne op for nye samarbejdsformer mellem skoler og professionelle teatre - og via disse samarbejder at udvikle og opdatere såvel skolernes som teatrenes viden om og tilgang til brugen af scenekunst og teaterpædagogik i skolen.

I projektet er der blevet undersøgt og udviklet metoder og tilgange til, at børn og unge via deres skolegang kan stifte kvalificeret bekendtskab med scenekunsten. Både som et oplevende, æstetisk sansende publikum og som skabende, udøvende deltagere i teaterpædagogiske og scenekunstneriske forløb og aktiviteter.

Projekt har arbejdet med fire overordnede undersøgelsesspørgsmål:

  • Hvordan kan vi nænsomt arbejde for at åbne skolerne – elever, lærere, ledelser – for det særlige og anderledes dannelses-, erkendelses- og læringsrum, som den scenekunstneriske æstetik og faglighed tilbyder?
  • Med hvilke konkrete tiltag og aktiviteter vi kan bringe scenekunstfagligheden ind i skolens læringsrum – både som eget æstetisk udtryk og som metodisk læringsredskab?
  • Hvordan kan vi skabe en fælles professionalisme og et fælles fagligt sprog omkring scenekunst i skolen, som både scenekunst- og skolefolk forstår?
  • Hvordan kan vi finde praktiske realiserbare og bæredygtige aktivitetsformater, som fungerer i forhold til både teatrenes og skolernes økonomi-, organisations-, produktions- og driftsvilkår?

Susanne Hjelm Pedersen (Cand.mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet og University of Toronto) har været tilknyttet projektet som evaluator, og der er løbende i projektet blevet udarbejdet case-evalueringer af forskellige praksisforløb samt udgivet artikler om forskellige delelementer i projektet.

Håbet er, at den viden og erfaringer der er blevet generet via dette projekt kan blive til gavn for andre teater og skoler, der ønsker at arbejde med teaterpædagogiske og scenekunstneriske tiltag og aktiviteter i skolen.

Vi har derfor samlet alle artikler og case-evalueringer her til inspiration for alle interesserede

Afsluttende artikelsamling

I denne artikelsamling finder du både nogle mere overordnede artikler om projektet og en række artikler der går helt tæt på udvalgte praksisprojekter og den viden og erfaringer, vi har genereret gennem projektet. 

 

Læs artikelsamlingen her

Artikelsamling til download

Derudover er to artikler udgivet i "LIV i Skolen - Bevægelse og sundhed" 2017. Den bliver tilgængelig i løbet af 2018 og kan læses her. 

Endelig finder du nederst på denne side otte case-evalueringer af konkrete praksisforløb fra projektet.

Rigtig god læse- og virkelyst i dette spændende krydsfelt mellem skole og scenekunst. Skulle I ønske yderlig info om vores arbejde og erfaringer, er I velkommen til at kontakte leder af Teaterhuset Filurens KompetenceCenter Malene Hedetoft

 Projektet er støttet af Region Midtjylland.