Scenekunst ind i den åbne skole

Scenekunst - ind i den åbne skole

Teaterhuset Filuren gennemfører sammen med Opgang2 og Limfjordsteatret i årene 2014-2017 projektet Scenekunst ind i Den Åbne Skole. Projektets overordnede formål er at styrke og åbne op for nye samarbejdsformer mellem skoler og professionelle teatre - og via disse samarbejder udvikle og opdatere såvel skolernes som teatrenes viden om og tilgang til brugen af scenekunst og teaterpædagogik i skolen.

I projektet undersøges og udvikles metoder og tilgange til, at børn og unge via deres skolegang kan stifte kvalificeret bekendtskab med scenekunsten. Både som et oplevende, æstetisk sansende publikum og som skabende, udøvende deltagere i teaterpædagogiske og scenekunstneriske forløb og aktiviteter.

Projekt har fire overordnede undersøgelsesspørgsmål:

  • Hvordan kan vi nænsomt arbejde for at åbne skolerne – elever, lærere, ledelser – for det særlige og anderledes dannelses-, erkendelses- og læringsrum, som den scenekunstneriske æstetik og faglighed tilbyder?
  • Med hvilke konkrete tiltag og aktiviteter vi kan bringe scenekunstfagligheden ind i skolens læringsrum – både som eget æstetisk udtryk og som metodisk læringsredskab?
  • Hvordan kan vi skabe en fælles professionalisme og et fælles fagligt sprog omkring scenekunst i skolen, som både scenekunst- og skolefolk forstår?
  • Hvordan kan vi finde praktiske realiserbare og bæredygtige aktivitetsformater, som fungerer i forhold til både teatrenes og skolernes økonomi-, organisations-, produktions- og driftsvilkår?

Projektet har Susanne Hjelm Pedersen (Cand. mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet og University of Toronto) tilknyttet en evaluator. Der vil løbende i projektet blive udarbejdet delevalueringer af forskellige praksisforløb samt udgivet artikler om forskellige delelementer i projektet. Afslutningsvis, vil der blive udarbejdet en samlet evalueringsrapport på projektet.

Håbet er, at der via projektet kan blive genereret og formidlet brugbar viden og erfaringer til gavn for andre teater og skoler, der ønsker at arbejde med teaterpædagogiske og scenekunstneriske tiltag og aktiviteter i skolen.

Alle evalueringer, rapporter og artikler fra projektet kan downloades her:  

Evalueringsrapporter af Susanne Hjelm Pedersen:

  • FEM OPTIKKER – Et afsæt for evaluering og en kondensering af et værktøj.
  • TEATER SOM VALGFAG– et samarbejde mellem Teaterhuset Filuren og Skåde Skole.
  • REPORTAGE FRA ET FAGLIGT MØDE - en artikel fra Drama og Teater

Afsluttende artikelsamling

Til Kulturmødet Mors vil hele projektet have sin afslutning og vi serverer et glas champagne og en artikelsamling, med materiale fra det tre år lange projekt. 

Læs artikelsamlingen her

 

 

 


 Projektet er støttet af Region Midtjylland. 

Filuren skyline footer