Afbestillingspolitik for I skolen

Afbestillingspolitik for Teaterhuset Filuren i Skolen:


Ved aflysning fra skolens side senere end 2 måneder før opstart af aktivitet eller ved udeblivelse på dagen skal skolen betale aktivitetens fulde pris, og skolen kan i så fald ikke få udgiften refunderet ved ULF i Aarhus.

Særlige betingelser ved Covid19 eller anden myndighedsbestemt foranstaltning der påvirker afvikling af aktiviteten: Såfremt Covid19-restriktioner eller anden myndighedsbestemt foranstaltning afstedkommer, at den aftalte teaterpædagogiske aktivitet ikke kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt med overholdelse af de gældende restriktioner og retningslinjer, og det heller ikke er muligt at omplacere aktiviteten til afvikling på andet tidspunkt, så aktiviteten må aflyses, bortfalder kontraktens forpligtelser. I sådanne tilfælde faktureres skolen ikke for den aflyste undervisning.