Afbestillingspolitik for I skolen / modtagerklasser

Teaterhuset Filurens afbestillingspolitik // modtagerklasser


Disse forløb er gratis for skolen takket være særlig støtte fra Aarhus Kommune Kultur og
Borgerservice. Men gratis forpligter så ved aflysning fra skolens side senere end 2 måneder før
opstart af forløbet, vil skolen skulle betale 3.000 kr. pr. klasse.

Særlige betingelser ved Covid-19 eller anden myndighedsbestemt foranstaltning der påvirker
afvikling af aktiviteten.

Såfremt Covid-19 restriktioner eller anden myndighedsbestemt foranstaltning afstedkommer, at
den aftalte teaterpædagogiske aktivitet ikke kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt med
overholdelse af de gældende restriktioner og retningslinjer, og det heller ikke er muligt at
omplacere aktiviteten til afvikling på andet tidspunkt, så aktiviteten må aflyses, bortfalder
kontraktens forpligtelser. I sådanne tilfælde faktureres skolen ikke for den aflyste undervisning.