Kurser for Lærere og Pædagoger

Teaterøvelser som læringsredskab i klasserummet 

Kursus for lærere og pædagoger hvor deltagerne præsenteres for en vifte af teaterpædagogiske øvelser, som alle kan implementeres direkte ind i en klasses læringsrum. Øvelserne præsenteres i deres grundform med efterfølgende refleksion over og forslag til, hvordan de helt konkret kan bruges i bearbejdningen af en tekst eller et emne i undervisningen.

Kurset falder i tre dele:

  • Øvelser og lege, der kan bruges som opvarmning og 5 min. breaks-øvelser, men som også træner forskellige grundlæggende teaterfærdigheder.
  • Øvelser som arbejder mere i dybden med forskellige teaterredskaber, og er målrettede kan bruges til at få krop og sanser i spil i elevens møde med et emne eller en tekst.
  • Øvelser, hvor tidligere tillærte teater/drama kompetencer kommer til anvendelse. Teater/drama brugt som metode til skabelsen af materiale (scener/teatralsk udtryk som eleverne selv skaber) eller som redskab til meddigtning, vurdering eller perspektivering af en tekst/et emne.

Kursets arbejdsform: vekselvirkning mellem praktiske øvelser på gulvet og refleksionsstop, hvor kursusdeltagere og underviseren i fællesskab reflekterer over øvelserne, og deltagerne kan gøre Jeres egne notater.

Kurset kan bestilles via kontakt til iskolen@filuren.dk  


Teaterøvelser som læringsredskab i klasserummet
 

 

Workshop i brug af Dansekort (Lærerworkshop)

Dans, bevægelse, kreativitet. Hvordan griber vi det an som lærere?
På denne danseworkshop guider en danseformidler lærerne igennem de basale begreber til en dansetime. Her kan et lærer/SFO team blive klædt på til selv at sætte kreativ dans på skemaet. Gennem samtale og afprøvning af øvelserne, kommer vi gennem hele processen fra opvarmning af kroppen til motivation af eleverne og videre til igangsættelse af den kreative fase, hvor eleverne selv skal skabe deres egne små danse.

Målgruppe: Lærere og pædagoger der arbejder med indskoling, mellemtrinnet og udskoling. 

Sammen med lærerworkshoppen købes undervisningsmaterialet DANSEKORT. Dansekortmappen indeholder ordkort og tilsvarende øvelser. Den er perfekt til understøttende bevægelsesaktiviteter. Dansekort kan anvendes både i boglige fag og kreative bevægelsesfag. 

Kurset kan bestilles via iskolen@filuren.dk husk at angive "lærerworkshop-dansekort" i emnefeltet. 

 

Workshop i brug af dansekort

Filurens bibliotek: Dansekort