Om Teaterhuset Filuren "I skolen"

SCENEKUNST OG LÆRING 

Når klasserummet skifter karakter og inddrager kroppen, fiktionen, magien og scenens rum, så gør det noget ved eleverne. Teaterhuset Filuren "I skolen" stiller skarpt på at udvikle aktiviteter, som knytter teaterpædagogik og scenekunst ind i skolens læringsrum. Vi har igennem flere år samarbejdet med flere aarhusianske partnerskoler og udviklet læringsforløb og workshops. Eleverne lærer på en anden måde og underviserne hjælpes til selv at benytte teatrets læringsredskaber og greb i klassen fremover. Alt dette med direkte relevans og brugbarhed for folkeskolens elever og undervisere. Forløb og workshops, som sætter læringsfremmende bevægelse, metodisk variation, livsduelig robusthed, faglig og social trivsel i højsædet.

Hvordan kan din skole bruge os?

1. I kan bestilles ét af de færdigudviklede forløb, der er afprøvet ude på vores partnerskabsskoler. Vores aktiviteter er målrettet enten indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen, så det er bare at klikke sig ind på det relevante trin her på siden og se hvilke forløb der kunne have din klasses interesse. 

2. Vi kan i fællesskab skræddersy et forløb, der passer til netop din klasse.

3. Din skole kan indgå et flerårigt partnerskab med Teaterhuset Filuren.

4. I kan få et lærer-/pædagogkursus i teaterpædagogik eller dansepædagogik ud på jeres skole.

Alt i alt giver "I skolen" dig mulighed for at løfte scenekunstens og teaterpædagogikkens særlige faglighed helt ind i dine årsplaner, hverdagens klasserum og skolens fag og virke.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig!

kort

Dramatik som genre på Skåde Skole.