Partnerskole

Vi har indgået flerårige partnerskabssamarbejder med Aarhusskolerne: Sølystskolen, Sødalskolen og Elise Smith Skole. Sammen med dem udforsker, undersøger og udvikler vi kvalitative og bæredygtige teaterpædagogiske aktiviteter og forløb. Tiltag som teaterpædagogisk kvalificeres af os - men i samarbejde med skolerne - tilpasses og indtænkes i skolernes læringsmålsætninger både i forhold til elevernes faglige læring og deres almene dannelse.

Sammen med vores partnerskoler har vi bl.a. haft fokus på at undersøge og udvikle

  • Hvad kan teaterpædagogikken ind i danskundervisningen?
  • Hvad kan kollektive æstetiske skabende teater-/danseprocesser, som metode til at arbejde med dannelse, robusthed og social trivsel?
  • Hvad kan teater/drama/dans som pædagogisk læringsredskab ind i indskolingen på skoler med mange tosprogede?
  • Hvilket læringsudbyttet har eleverne af at deltage i skabelsen og opsætningen af en teaterforestilling?

Når aktiviteter og forløb - via samarbejdet med vores partnerskoler - er udviklet og afprøvet, og af den vej har fundet endelig form og indhold, lanceres tiltagene til Århus Kommunes øvrige skoler via ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb http://www.ulfiaarhus.dk/ og på vores egen hjemmeside.

Hvis I kunne tænke jer at blive vores partnerskabsskole, så kontakt os på iskolen@filuren.dk, så er det måske jer vi skal udvikle det næste forløb sammen med?