Teaternettet

TeaterNettet er et åbent frivilligt netværk for alle i region Midtjylland, der lave drama/teater med børn og unge. Et netværk, hvor der udveksles teater/drama øvelser i praksis samt teaterfaglige tips, ideer og gode påfund. Vi mødes ca. 4 – 5 gange årligt in real life, men der udveksles også tips om spændene kurser, arrangementer eller forespørgsler om øvelser, manuskripter, kostumer eller andre teaterrelevante emner i facbookgruppen "Teaternettet".

AKTIVITETER

Fyraftensmøder (ca. fire om året)

En hverdag, hvor vi mødes fra kl. 17-20 og går på gulvet og laver drama- og teaterøvelser – vi mødes som regel i Århus eller omegn. Indholdet i et fyraftensmøde varierer mellem:

  • Alle deltager taget et par øvelser med i baglommen, som de i praksis introducerer for de andre – denne form kalder vi sammenskudsgilde.
  • Andre gange byder én fra netværket ind med at varetage en hel gang, hvor vedkommene præsenterer et forløb i f.eks. maskearbejde, stemmearbejde, improvisation m.m.
  • Der er også mulighed for, at en fra netværket beder de andre om hjælp med at give respons på en ny øvelse eller arbejdsmetode, som endnu ikke rigtig har fundet sin form i forhold til at blive brugt i arbejdet med at lave teater med børn og unge.
  • Eller vi hyrer en gæsteunderviser ind ude fra, til at lave en workshop med os i f.eks. longform impro med børn og unge

Hver gang vi mødes slutter vi af med at vende med hinanden, hvilke ideer der er til kommende mødegange.

Når vi nærmer os vores næste mødegang, bliver der sendt en doodle ud med 3-4 datoforslag til, hvornår vi kan mødes + en kort præsentation af, hvad netop denne gangs program er. Alle melder via denne doodle, hvilke dage de kan, og den dag, hvor flest kan, bliver valgt.

HELDAGSARRANGEMENTER 

Ud over disse fire årlige fyraftensmøder mødes vi ca. en gange årligt til et heldagsarrangement, hvor vi har en underviser udefra til at lave en længere workshop med os + at vi spiser og hygger os sammen om aftenen.

BLIV EN DEL AF TEATERNETTET

Vi er nu oppe på at være ca. 50 på TeaterNettets mailliste og ud af de 50, er der gerne 10-15 med hver gang vi mødes, men det er forskelligt fra gang til gang hvem disse 10-15 personer er, så vi er ikke samme besætning fra gang til gang – man deltager når det passer ind i ens kalender, uden at være forpligtet på mere.

Den praktiske koordinator af netværket er Malene Hedetoft og hun kan kontaktes på mh@filuren.dk eller på mob: 30264339. Vil du gerne med i netværket eller bare vide mere, så kontakt Malene og få din mail på netværkets mailliste.