Om Fritidspas

Fritidspas


I Aarhus kommune er der en særlig fritidspas-ordning. Børn og unge i alderen 3- 17 år, der kommer fra økonomisk trængte familier, kan med et fritidspas få betalt kontingent på op til 1000 kr.

 

Sådan gør du

Når du er blevet optaget på et danse- eller teaterhold sender du/I fritidspasnummeret til os på mail: mm@filuren.dk

 

Hvis du har spørgsmål til fritidspasset så skriv til fritidspas@mkb.aarhus.dk eller læs mere om ansøgning og alternative fritidspas på http://www.aarhus.dk/fritidspas