Om Fritidspas

Fritidspas


Aarhus Kommune har besluttet at gøre fritidspasordningen permanent. Børn og unge i alderen 3- 17 år, der kommer fra økonomisk trængte familier, kan med et fritidspas få betalt kontingent i en forening på op til 1000 kr.

 

Sådan gør du

Når du er blevet optaget på et danse- eller teaterhold sender du/I fritidspas nummeret til os på mail: mm@filuren.dk

 

Hvem kan få fritidspas?

Ordningen henvender sig typisk til enlige forsørgere. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige 188.528 kr. om året.

 

Hvis du har spørgsmål til fritidspasset så skriv til fritidspas@mkb.aarhus.dk eller læs mere om ansøgning og alternative fritidspas på http://www.aarhus.dk/fritidspas