Om SGK

For teaterambitiøse unge fra 15 år.

Filurens SGK er et teaterfagligt talentprogram for unge der vil fordybe sig i scenekunsten. Hvert år optages 12 unge på linjen, som får mulighed for at udforske teaterets verden, primært som skuespillere, men også undervejs med indblik i andre teaterfagligheder: dramatikere, instruktører osv.

To-årigt grundforløb:

Det to-årige grundforløb er primært et afklarende forløb, hvor man gennem fordybelse, undervisning, forestillinger og vejledning undersøger, hvilken rolle scenekunsten skal have i ens liv. Samtidigt dannes vigtige faglige og menneskelige relationer med andre unge, der har samme ønsker og ambitioner.

På Filuren bestræber vi os på at finde spændende gæstelærere og instruktører til hvert enkelt undervisningsmodul, hvad enten holdet fordyber sig i skuespilteknik eller laver forestilling.

Undervejs i forløbet vil eleverne medvirke i ca. 4 forestillingsforløb, som spiller på forskellige venues, bl.a. i Filurens egen sal i Musikhuset.

Det er et krævende og ambitiøst udviklingsprogram, der kræver dedikation og hårdt arbejde, men som giver tilbage i form af dygtiggørelse, udfordringer og tætte sociale bånd.

Om alder:

Vi har ikke nogen formel øvre aldersgrænse for søgning på SGK, men det to-årige grundforløb er beregnet til at finde sted sideløbende med en ungdomsuddannelse, og derfor anbefaler vi, at man ikke er fyldt 20, når man starter på holdet. Dette er dels for at beskytte holdets homogenitet, og dels fordi vores erfaring er, at mange unge gerne vil bruge de klassiske sabbatår til at rejse, højskoleophold mm. Det kan blive en kedelig binding at melde sig til dette program, og en kedelig afsked at måtte tage midt i et forløb, hvor pladsen kunne være gået til nogen, der kunne gennemføre projektet.

Overbygning:

Når man har gennemført det to-årige grundforløb, er der mulighed for at ansøge om at deltage i et tredje overbygningsår med specialisering, rettet mod søgning på danske og udenlandske scenekunstuddannelser. I dette forløb arbejdes både som gruppe med forestillingsprojekter og individuelt hen mod optagelsesprøverne, der starter i januar. Man behøver ikke tage tredjeåret i umiddelbar forlængelse af det to-årige grundforløb, men kan vente til man er klar til at søge på videregående uddannelse.

 

Praktisk information om undervisning:

Undervisningen ligger tirsdage eller torsdage i tidsrummet 17.00-21.00 (afhængigt af hvilket hold du er på)

Dog vil der i opløbs- og forestillingsperioder altid være ekstra øvetider.

Undervisningen foregår primært på Brobjergskolen I Aarhus, i SGK-lokalet "Stub1"

Det koster 6000 kr. pr. år at gå på det to-årige grundforløb. Betalingen falder i 2 rater (sommer og vinter), og man binder sig økonomisk til et år ved optagelse på SGK. 

Optagelsesprøverne foregår d. 25-29. maj 2022

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at skrive til uddannelsesleder Sune Sørensen på sts@filuren.dk