Praktiske oplysninger til forældre

Vigtig læsning

Info om: betaling, frafald, aflysninger, afsluttende forestilling mm.

SpeedAdmin

 • Vi kommunikerer gennem SpeedAdmin-portalen på kulturskolen. SpeedAdmin kan både tilgås fra computer eller downloades som app til smartphones. På SpeedAdmin finder I oplysninger om elevens hold, skema, betaling og kontaktoplysninger på underviseren. Vi anbefaler alle værger at sætte sig ind i systemet, da det også er via SpeedAdmin, at betalingen foregår.
 • Vær opmærksom på at der automatisk oprettes en elevprofil og en værge-/betalerprofil. Elevprofilen logger man ind på via elevens fødselsdato. Værge-/betalerprofilen logger man ind på via sin emailadresse. Der kan ikke betales fra elevprofilen.
 • På forsiden for både elevprofil og værgeprofil finder man information om, hvilke undervisere eleven er tilknyttet samt underviserenes mail og telefonnumre.
 • I skærmens øverste højre hjørne kan man se navnet på den profil, man er logget ind med. 

 

Betaling

 • Information om betaling for holdet udsendes via mail fra SpeedAdmin til den person, der er oprettet som “betaler”. 
 • Der betales forud for undervisningen. Betalingen for undervisningen skal være bragt i orden senest 21 dage efter udsendelse af opkrævning.
  OBS: Helårshold har 2 rater, som opkræves i september og februar.
 • Sådan betaler du for kulturskolehold: Du skal være logget ind på din værge-/betalerprofil for at betale (login med din emailadresse), ikke på elevens profil (hvor login er med elevens fødselsdato som bruger). Når du er logget ind på din bruger, skal du gå til "Betalingsinformation", hvor du kan vælge at betale med betalingskort eller MobilePay.
 • Betales der ikke, kan det medføre udelukkelse fra undervisningen. OBS: Der refunderes ikke ved frafald. 
 • Hvis du ønsker at anvende fritidspas til at nedbringe deltagerbetalingen, bedes du vente med betaling. I stedet skal du sende fritidspasnummer og beløb til mm@filuren.dk og afvente nærmere information. Læs mere om fritidspas her: https://filuren.dk/kulturskolen-for-teater-og-dans/om-fritidspas

 

Prøvetimer, frafald, tilbagebetaling mm.

 • Hvis eleven har brug for at stoppe på holdet, forsøger vi at give pladsen til en elev på evt. venteliste. Hvis der er nogen, der kan overtage pladsen, vil det være muligt at tilbageføre deltagerbetaling for resten af sæsonen. Ellers ikke.
 • De fleste af holdene fyldes op ved tilmelding, men på nogle hold kan der være ledige pladser (se hvilke på filuren.dk). På disse hold er det muligt at købe prøvetimer til den gældende timetakst. Denne mulighed ophører dog efter 3. undervisningsgang for at give eleverne og deres underviser arbejdsro til at udforme sæsonens visning.
 • Dette betyder også, at efter 3. undervisningsgang er der ikke længere mulighed for rokader mellem holdene, og heller ikke for tilbagebetaling.

 

Ved aflysning:

 • Hvis en elev er forhindret i at komme til undervisning, skal vedkommendes underviser kontaktes direkte. Dette gøres via SpeedAdmin, hvor også undervisernes kontaktoplysninger er tilgængelige. Det er vigtigt at melde afbud, da teater og dans er en holdsport, og undervisningen er planlagt efter elevernes fremmøde. 
 • I tilfælde af at en underviser bliver nødt til at aflyse undervisningen, vil kontoret udsende mail (og, ved akut sygdom, sms) til alle værger/elever herom. Timerne vil så vidt muligt forsøges indhentet i løbet af sæsonen. Ved aflysning kan man forvente, at indhentede timer vil ligge i en weekend. Underviser kommunikerer med elever og værger herom.

 

Ferie og helligdage:

 • Sæsonen følger skolernes ferier, så har man fri fra skole, har man også fri fra teater og dans. Det samme gælder helligdage. For mandags- og torsdagshold i forårssæsonen vil det ofte betyde, at der indhentes timer på andre tidspunkter pga. Påske, Pinse, Kr. Himmelfart mv.

 

Ved udmelding:

 • Udmelding foregår direkte til kontoret på mail: kulturskole@filuren.dk. Det er ikke nok blot at udmelde sig til underviser.
 • Vi opfordrer vores elever og forældre til at kommunikere rettidigt med undervisere og/eller kontoret med spørgsmål eller kommentarer til undervisning og pædagogik. Ofte kan tvivlsspørgsmål klares med åben dialog.

 

Visninger:

 • Alle sæsoner afsluttes med en visning af holdets forestilling. Halvårsholdene har visninger i januar og maj, og helårsholdene i maj. I sæsonkataloget fremgår det, hvilke uger man kan forvente visningerne ligger i, og vi bestræber os på at melde eksakte datoer ud en måneds tid efter holdopstart. Da det er et puslespil at få visningsplanerne til at gå op med både elever og undervisere, beder vi om tålmodighed og ikke mindst en vis fleksibilitet i forhold til de angivne uger.
 • Næsten alle hold får mulighed for at vise deres forestillinger to gange, som oftest sammen med et andet hold. Når holdene spiller sammen, betyder dette, at vi ikke åbner dørene mellem forestillingerne, og publikum inviteres dermed til at se to forestillinger. Vi tror på, at eleverne har meget ud af at se andres holds visninger, og det opfordrer vi forældrene til at bakke op om, også selv om det betyder, at man skal se en visning, ens eget barn ikke er direkte involveret i.

 

Læs om hvad det vil sige at gå til teater og dans